Kvantita versus Kvalita

Ak hľadáte v účtovníctve najnižšiu cenu na trhu, uvedomte si, čo sa za tým skrýva. Každá účtovníčka musí pokryť v prvom rade svoje náklady (priestory, počítače, software, papier, toner, mzdy, ak má zamestnancov...) a ak chce aj niečo zarobiť, musí sa obracať. Ak sú nastavené ceny príliš nízko – pozor! Môže to predstavovať budúce problémy. Na to, aby zarobila, totižto musí spracovať viac dokladov, viac firiem, viac klientov. A to sa potom môže odzrkadliť na kvalite práce. Keď je príliš veľa klientov, práce, problémov, nastupujú chyby. A potom sa môže stať, že v období podávania daňových priznaní budete netrpezlivo čakať, kým na Vás príde rad s účtovnou závierkou. A to môžete byť naozaj radi, ak dostanete všetko načas, v poriadku a bez nutnosti podávať dodatočné daňové priznania.

Je na trhu veľa účtovníčok, ktoré absolvujú trojmesačný kurz účtovníctva a trúfnu si zriadiť živnosť na túto – povedala by som – veľmi odbornú prácu. Nepoznajú súvislosti medzi jednotlivými zákonmi, nevedia ich čítať,  stačí im raz za čas absolvovať všeobecné školenia, zadávať otázky na internete, ak vedia, čo sa majú pýtať a či vôbec sa majú pýtať. A aby vyvážili tento nedostatok odborných znalostí a skúseností, stanovia nízku cenu.

Mnohé problémy vyplávajú na povrch až po určitom čase, keď to celé praskne. A potom treba zachraňovať situáciu, robiť dodatočné priznania, hlásenia... V konečnom dôsledku zaplatíte oveľa viac.

Každý dobrý účtovník si cení svoje vedomosti, preto za ne chce mať aj zaplatené. Teraz nepíšem o prehnane drahých účtovníckych kanceláriách, kde sa zaoberajú medzinárodným účtovníctvom, ktoré si nechajú veľmi dobre zaplatiť a ktoré Vám naúčtujú aj to, že vytočíte ich telefónne číslo.

Hovorím o bežných šikovných účtovníkoch a účtovníčkach, pre ktorých to nie je len povolanie, ale aj akési poslanie – pomáhať klientom. Lebo naša práca nie je len o účtovníctve a o nahodení dokladu na stranu Má Dať a Dal. Sme aj poradcami v oblasti daní (aj keď nie sme tak fundovaní ako daňoví poradcovia, stretla som sa s nejedným prípadom, že obyčajná účtovníčka daňového poradcu „schovala do vrecka“). Musíme byť aj právnikmi, lebo častokrát treba posúdiť zmluvy – z právneho, účtovného a daňového hľadiska. Sme sekretárkami – klienti s obľubou zabúdajú platiť preddavky, posielať výkazy, posielať účtovnú závierku do Zbierky listín! Je potrebná trpezlivosť po stýkrát vysvetľovať, že nestačí, ak klient zaplatí zálohu, ale potrebujeme aj riadnu faktúru so všetkými náležitosťami...

Preto si rozmyslite – nízka cena alebo odborná práca? Kvantita alebo kvalita?

Ak hľadáte najnižšiu cenu na trhu, rovno hovorím, nie sme najlacnejší. Ale ak hľadáte skutočne odbornú prácu za prijateľnú cenu, príďte k nám, predebatujeme cenovú ponuku a možno si padneme do oka.

Bullet kontakt