sídlo spoločnosti

SilMar Group, spol. s r.o.
Šarfická 100/18
900 82 Blatné

registračné údaje

IČO : 35726717
IČ DPH : SK2020200765

zapísané v obchodnom registri okresného súdu BA I.
vložka číslo 15464/B

kontaktujte nás

e-mail : posta@silmar.sk
telefón : +421 904 507 018